Home » Informatiebeveiliging » Domein 11: Securitymanagement

Domein 11 Securitymanagement

Securitymanagement gaat over de meer technische kant van informatiebeveiliging: ervoor zorgen dat risico’s op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatievoorziening zoveel mogelijk geadresseerd en gemitigeerd worden. Hierbij kun je denken aan dreigingen en kwetsbaarheden, bescherming tegen malware en borging van informatiebeveiliging bij mobiele apparaten.

Wie is verantwoordelijk?

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur. Verantwoordelijkheid voor het inrichten van het securitymanagement wordt over het algemeen belegd bij de verantwoordelijke voor it. De uitvoering van de normen zal door it-medewerkers gebeuren. In meer of mindere mate kan een aantal van deze zaken uitbesteed worden aan een leverancier. In dat geval vindt beheersing plaats door middel van ketenbeheer of leveranciersmanagement.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: Hoofd it, adviseur informatiebeveiliging
  • Geraadpleegd: IBP-verantwoordelijke
  • Geïnformeerd: Medewerkers van de school

Ondersteuning

Afdrukken

Op deze pagina