Home » Informatiebeveiliging » Domein 8: Systeemontwikkeling

Domein 8 Systeemontwikkeling

Binnen het domein Systeemontwikkeling gaat het om de veilige ontwikkeling van software, bijvoorbeeld door de principes van security by design, privacy by design en functiescheiding toe te passen en te zorgen voor een zorgvuldige dataconversie.

Wie is verantwoordelijk?

De verantwoordelijkheid voor veilige systeem- en softwareontwikkeling ligt over het algemeen bij het it-verantwoordelijke. De uitvoering van de maatregelen in dit domein zal door it-medewerkers gebeuren.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: It-verantwoordelijke, it-leverancier
  • Geraadpleegd: Management, adviseur informatiebeveiliging
  • Geïnformeerd: It-medewerkers
Afdrukken

Op deze pagina