Home » Informatiebeveiliging » Domein 12: Fysieke beveiliging

Domein 12 Fysieke beveiliging

Bij fysieke beveiliging gaat het om de maatregelen om een pand of specifieke ruimten daarbinnen te beschermen. Ondanks het open karakter van een school, wil je bepaalde ruimtes toch extra beveiligen. Denk hierbij aan ruimtes waarin nog fysieke dossiers staan met gegevens van medewerkers of (oud-)leerlingen. Of de serverruimte die belangrijk is om te beschermen voor de continuïteit van werkprocessen. Dit zijn redenen om maatregelen te nemen. Soms kan een goed slot op de deur al zo'n beheersmaatregel zijn.

Wie is verantwoordelijk?

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur. Fysieke beveiliging is qua uitvoering niet altijd bij een eenduidige rol belegd. In elk geval zal een verantwoordelijke manager het in de portefeuille moeten hebben. Die moet zorgen dat uitvoering hiervan plaatsvindt. De uitvoering kan gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld facilitaire zaken. De adviseur informatiebeveiliging kan op basis van een risicoanalyse wenselijke maatregelen adviseren.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: Hoofd facilitair, schoolleider
  • Geraadpleegd: It-verantwoordelijke, managers, adviseur informatiebeveiliging
  • Geïnformeerd: Medewerkers van de school

Ondersteuning

Afdrukken

Op deze pagina