Home » Informatiebeveiliging » Domein 4: Personeelsbeheer

Domein 4 Personeelsbeheer

Personeelsbeheer bevat de normen die direct betrekking hebben op alle medewerkers van de school. Dit beslaat de hele cyclus van personeelsbeheer: van werving, doorstroming en uit dienst gaan tot het delen en op peil houden van de kennis en bewustwording van het belang van informatiebeveiliging. Door de kennis te borgen en over te dragen zorgt de organisatie ervoor dat de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komt als medewerkers op een cruciale plek uit dienst gaan.

Wie is verantwoordelijk?

Hoewel het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt, komt hier ook de verantwoordelijke voor HR binnen de organisatie nadrukkelijk in beeld. De HR-manager zorgt dat er aandacht is voor het borgen van kennis en continuïteit. De HR-manager kan hiervoor hulp krijgen van IBP-verantwoordelijke om te bepalen wat er precies nodig is. De it-verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de norm die gaat over voldoende kennisdeling met gebruikers. Tot slot is de IBP-verantwoordelijke meestal de aangewezen persoon om activiteiten te initiëren die het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers van de school vergroten.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: Hoofd HR, IBP-verantwoordelijke, it-verantwoordelijke
  • Geraadpleegd: Management, adviseur informatiebeveiliging
  • Geïnformeerd: Medewerkers van de school (waar relevant)
Afdrukken

Op deze pagina