Home » Privacy

Privacy

Met de toenemende digitalisering in het onderwijs, nemen ook de privacyrisico’s toe. Door het gebruik van leerlingvolgsystemen, adaptieve leermiddelen en apps in de klas worden steeds meer gegevens verwerkt. De normen voor privacy gaan over de bescherming van persoonsgegevens. Aan de hand van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijn concrete maatregelen gemaakt die je als school moet nemen om aan deze wet te voldoen.