Home » Privacy » Domein 1: Beleid

Domein 1 Beleid

De normen in het domein Beleid geven je sturing en richting om privacy binnen je school in te richten in lijn met de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze vormen de randvoorwaarden voor de invulling van de normen uit de andere domeinen. En ze zorgen ervoor dat jouw organisatie de processen en bijbehorende verantwoordelijkheden en risico's in kaart brengt en vastlegt in beleidsstukken. Deze informatie moet voor alle medewerkers goed vindbaar en begrijpelijk zijn.

Wie is verantwoordelijk?

Voor alle onderdelen binnen dit domein geldt dat het schoolbestuur eindverantwoordelijkheid draagt. De voorbereiding zal meestal gebeuren door de Privacy Officer of IBP-adviseur binnen je organisatie. Deze stemt af met de FG en met de (G)MR. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de inbedding van het beleid in de organisatie. Medewerkers worden geïnformeerd over het privacybeleid en over voor hen relevante zaken met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering: Privacy Officer of IBP-adviseur
  • Geraadpleegd: (G)MR, FG
  • Geïnformeerd: Proceseigenaren, alle medewerkers, Raad van Toezicht

Hulpmiddelen

Afdrukken

Op deze pagina