Home » Privacy » Domein 4: Rechten van betrokkenen

Domein 4 Rechten van betrokkenen

Leerlingen, ouders en medewerkers hebben bepaalde rechten bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Je school moet hen hierin faciliteren. Het is belangrijk dat betrokkenen worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens en hoe zij hun rechten kunnen uitoefenen. Je organisatie moet een procedure hebben die ervoor zorgt dat je de verzoeken van betrokkenen tijdig en op de juiste wijze kunt afhandelen.

Wie is verantwoordelijk?

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten uit te oefenen bij de verwerking van persoonsgegevens. In de praktijk zal een Privacy Officer of IBP-adviseur verzoeken afhandelen om bijvoorbeeld gegevens in te zien of te wijzigen.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering: Privacy Officer of IBP-adviseur
  • Geraadpleegd: Proceseigenaar, Verwerker, FG
  • Geïnformeerd: Verwerker, medewerkers

Hulpmiddelen

Afdrukken

Op deze pagina