Home » Privacy » Domein 3: Organisatorische inbedding

Domein 3 Organisatorische inbedding

Om privacy goed te regelen binnen je school is het belangrijk om over de juiste privacykennis te beschikken en het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens goed te regelen via de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en (G)MR. Medewerkers moeten worden getraind om veilig en verantwoord om te gaan met persoonsgegevens en ict, en weten bij wie zij terecht kunnen met vragen over privacy. 

Wie is verantwoordelijk?

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het goed regelen van privacy binnen de organisatie, voor het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en het informeren van de medezeggenschapsraad. De Privacy Officer, IBP-adviseur en FG zullen zich in de praktijk meer bezighouden met het vergroten van kennis en bewustzijn van medewerkers en leerlingen over het belang van privacy en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering: Privacy Officer of IBP-adviseur, FG
  • Geïnformeerd: (G)MR, medewerkers

Hulpmiddelen

Afdrukken

Op deze pagina