Home » Privacy » Domein 7: Verantwoording

Domein 7 Verantwoording

Je school evalueert de naleving van de AVG en rapporteert hierover onder andere in het jaarverslag.

Wie is verantwoordelijk?

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het naleven van de AVG en zorgt ook voor de uitvoering van alle maatregelen die eruit voortvloeien. Dit gebeurt in overleg met de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: Schoolbestuur, bestuurssecretaris
  • Geraadpleegd: FG
  • Geïnformeerd: Raad van Toezicht, (G)MR

Hulpmiddelen

Afdrukken

Op deze pagina