Home » Privacy » Domein 5: Samenwerking

Domein 5 Samenwerking

Je school moet ervoor zorgen dat de samenwerking met andere organisaties en gegevensverstrekking aan derden tijdig wordt getoetst. Ook moet je de juiste privacyafspraken maken en passende waarborgen treffen om de privacy van betrokkenen te beschermen.

Wie is verantwoordelijk?

Het schoolbestuur is ervoor eindverantwoordelijk dat er volgens de regels van de AVG wordt gewerkt als er persoonsgegevens worden gedeeld met of verwerkt door andere organisaties. De Privacy Officer of IBP-adviseur is in de praktijk direct betrokken bij de samenwerking en moet er onder andere voor zorgen dat verwerkersovereenkomsten worden opgesteld en verwerkingen worden vastgelegd in een verwerkingsregister.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering: Privacy Officer of IBP-adviseur, proceseigenaar
  • Geraadpleegd: Verwerker, FG
  • Geïnformeerd: FG

Hulpmiddelen

Afdrukken

Op deze pagina