Home » Informatiebeveiliging » Domein 6: Incident- en problemmanagement

Domein 6 Incident- en problemmanagement

Incident- en problemmanagement zijn zogeheten it-beheerprocessen. Bij incidentmanagement gaat het erom zo snel mogelijk verstoringen van de continuïteit te verhelpen en om veiligheidsincidenten sneller op te merken en verhelpen. Komt een incident veelvuldig voor? Dan gaat het over naar problemmanagement. Daar wordt de onderliggende oorzaak geanalyseerd met als doel de kwestie structureel te verhelpen.

Wie is verantwoordelijk?

Beheerprocessen vallen gebruikelijk onder de verantwoordelijke voor it. Uitvoering van de processen vindt dan ook plaats binnen it.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: it-verantwoordelijke, adviseur informatiebeveiliging, it-leverancier, Privacy Officer (afhandeling datalekken)
  • Geraadpleegd: FG
  • Geïnformeerd: Management, medewerkers van de school

Hulpmiddelen

Afdrukken

Op deze pagina