Home » Informatiebeveiliging » Domein 14: Bedrijfscontinuïteitsmanagement

Domein 14 Bedrijfscontinuïteitsmanagement

Bedrijfscontinuïteitsmanagement gaat over het voorbereid zijn op grote verstoringen. In het onderwijs betekent dit dat bekeken moet worden welke zaken nodig zijn om het primaire proces – het verzorgen van onderwijs – door te kunnen laten gaan. Daarnaast moet je in kaart brengen welke grote calamiteiten denkbaar zijn. Zo bestaat er voor elke school een risico op een ransomwareaanval, maar hoeft niet elke school rekening te houden met het gevaar van een overstroming of ontsporing van een chloortrein. Op basis van deze informatie kun je bepalen hoe continuïteits- en herstelplannen van je school eruit moeten zien.

Wie is verantwoordelijk?

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur. Afhankelijk van de grootte van de organisatie, wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering vaak belegd bij een risicomanager of de verantwoordelijke voor IBP, it of bedrijfsvoering.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: Hoofd bedrijfsvoering, IBP-verantwoordelijke, risicomanager, it-verantwoordelijke
  • Geraadpleegd: Management, adviseur informatiebeveiliging
  • Geïnformeerd: Medewerkers van de school

Ondersteuning

Afdrukken

Op deze pagina