Home » Informatiebeveiliging » Domein 7: Changemanagement

Domein 7 Changemanagement

Changemanagement – ook wel wijzigingsbeheer – gaat over het beheerst doorvoeren van wijzigingen in het it-landschap. Dit is nodig om een veranderende it-omgeving veilig te houden en de continuïteit te waarborgen. Door wijzigingen op een gestructureerde wijze door te voeren, voorkom je onnodige verstoringen in het onderwijs en de ondersteunende processen. Door changemanagement op de juiste manier in te zetten, verhoog je de digitale weerbaarheid in jouw school.

Wie is verantwoordelijk?

Voor alle onderdelen binnen dit domein geldt dat uiteindelijk het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Bij changemanagement ligt echter de grootste verantwoordelijkheid bij de verantwoordelijke voor it. De it-medewerkers voeren dit uit. Tot slot moet de verantwoordelijke van een specifiek product wijzigingen accorderen en controleren of de verschillende processtappen zijn gevolgd.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: it-verantwoordelijke, it-leverancier
  • Geraadpleegd: Management, adviseur informatiebeveiliging
  • Geïnformeerd: It-medewerkers

Ondersteuning

Afdrukken

Op deze pagina