Home » Informatiebeveiliging » Domein 9: Datamanagement

Domein 9 Datamanagement

Datamanagement gaat over het onderhouden van de volledigheid, beschikbaarheid en juistheid van gegevens en over de bescherming van die gegevens. Ook is het bij datamanagement belangrijk dat er eigenaarschap is toegewezen voor alle informatie en informatiesystemen en dat deze geclassificeerd zijn voor het juiste beschermingsniveau.

Wie is verantwoordelijk?

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor datamanagement. Wanneer er iets fout gaat op dit vlak, kan dat grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een datalek. Elke proces- of systeemeigenaar heeft vervolgens binnen het eigen proces of systeem een verantwoordelijkheid voor correct datamanagement. De afdeling it geeft uitvoering aan de beveiligingsmaatregelen die voortvloeien uit de classificatie.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: It-verantwoordelijke, management
  • Geraadpleegd: Eindverantwoordelijke voor applicatie en/of data, adviseur informatiebeveiliging
  • Geïnformeerd: Medewerkers van de school

Ondersteuning

Afdrukken

Op deze pagina