Home » Informatiebeveiliging » Domein 10: Identity- en accessmanagement

Domein 10 Identity- en accessmanagement

Identity- en accessmanagement (IAM) – ook wel identiteits- en toegangsbeheer genoemd – zorgt voor het beheren van de logische toegang tot informatie, informatiediensten en externe koppelingen. Met logische toegang wordt de toegang tot systemen bedoeld. Het gaat hierbij onder andere om beleid rondom toegangsrechten, functiescheiding en superuserrechten om de informatie van jouw organisatie, medewerkers en leerlingen te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang.

Wie is verantwoordelijk?

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk. Verantwoordelijkheid van het inrichten van IAM ligt vaak bij de verantwoordelijke voor it. De adviseur informatiebeveiliging adviseert over de kaders voor IAM. De systeemeigenaar stelt toegangsrechten voor een specifiek systeem vast en voert periodiek controle uit.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: It-verantwoordelijke, applicatiebeheerder
  • Geraadpleegd: Management, IBP-verantwoordelijke
  • Geïnformeerd: Medewerkers van de school
Afdrukken

Op deze pagina