Home » Informatiebeveiliging » Domein 5: Configuratiemanagement

Domein 5 Configuratiemanagement

Configuratiemanagement gaat over het bijhouden van alle informatie van en over de it-componenten binnen de organisatie. Je legt vast welke hardware er is (bijvoorbeeld computers of printers), welke software gebruikt wordt (inclusief versienummers), welke updates er zijn uitgevoerd en welke instellingen er gebruikt worden bij elke component. Ook de onderlinge relaties tussen de componenten en systeemeigenaarschap worden vastgelegd. Configuratiemanagement geeft zo overzicht over alles wat er op het gebied van it binnen de organisatie gebruikt wordt.

Wie is verantwoordelijk?

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid. De verantwoordelijke voor it is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het proces rondom configuratiemanagement. In de praktijk is vaak een medewerker it verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Als het it-beheer extern is belegd, moeten hier duidelijke afspraken over worden gemaakt met de leverancier(s).

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: it-verantwoordelijke, it-leverancier
  • Geraadpleegd: Management, hoofd Bedrijfsvoering
  • Geïnformeerd: Medewerkers van de school (waar relevant)
Afdrukken

Op deze pagina