Home » Informatiebeveiliging » Domein 13: It-operatie

Domein 13 It-operatie

De onderwerpen binnen het domein it-operatie gaan over drie standaard it-beheeractiviteiten, jobprocessing, backup en herstel en capacity- en performancemanagement. In welke mate deze voor jouw school van toepassing zijn, is afhankelijk van welke it-taken de school zelf uitvoert en welke zijn uitbesteed. Je kunt hierbij denken aan het maken van back-ups, het hebben van herstelprocedures en het zorgen voor voldoende servercapaciteit. Dit alles om het geven van onderwijs te garanderen.

Wie is verantwoordelijk?

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur. De uitvoering van de normen binnen dit domein vallen onder verantwoordelijkheid van de it-verantwoordelijke. De praktische uitvoering gebeurt door it-medewerkers binnen de afdeling. Bij veel scholen zullen niet al deze normen van toepassing zijn omdat binnen het funderend onderwijs veel it-dienstverlening wordt uitbesteed.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: It-verantwoordelijke, it-leverancier
  • Geraadpleegd: Adviseur informatiebeveiliging
  • Geïnformeerd: Medewerkers van de school
Afdrukken

Op deze pagina