Norm SM.11 Netwerkbeveiliging

Beveiligingstechnieken en bijbehorende beheerprocedures, zoals firewalls, beveiligingsapparatuur, netwerksegmentatie en inbraakdetectie, worden gebruikt voor het autoriseren van toegangs- en besturingsinformatiestromen van en naar netwerken. Er wordt gebruikgemaakt van best practices op dit gebied (bijvoorbeeld NCSC, ISO/IEC, ITSec).

Waarom is dit nodig?

Netwerkbeveiliging helpt bij het tegengaan van bedreigingen van buitenaf. Als je beveiligingstechnieken toepast met gebruik van best practices, verklein je het risico op diefstal, corruptie en onjuist of ongeautoriseerd gebruik van informatie.

Volwassenheidsniveaus

We beschrijven hier 5 volwassenheidsniveaus. Om een digitaal veilige omgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers moet je minimaal streven naar volwassenheidsniveau 3.

1 Ad hoc
 • Er is geen netwerkbeveiligingsbeleid.
 • Er zijn geen procedures of richtlijnen.
 • Ad-hocrisicoanalyse en het gebruik van maatregelen door individuen.
2 Herhaalbaar
 • Er is een informeel netwerkbeveiligingsbeleid
 • Er worden procedures voor implementatie van netwerkbeveiliging gevolgd, maar deze zijn niet formeel vastgesteld.
 • Best practices worden gebruikt, maar niet op een gestructureerde manier.
3 Bepaald (streefniveau)
 • Er is een netwerkbeveiligingsbeleid vastgesteld en ingevoerd: procedures, richtlijnen en documentatie voor het beheer van essentiële netwerkcomponenten zijn ingericht en worden onderhouden.
 • Beveiligingstechnieken worden gebruikt voor toegangsautorisatie, beheer van informatiestromen en verschillende beveiligingszones.
 • Bij het transport van gevoelige data over niet vertrouwde netwerken wordt geschikte encryptie gebruikt.
4 Beheerst

Aanvullend op niveau 3:

 • De relevante procedures worden periodiek geëvalueerd op actualiteit en uitvoering. De uitkomsten hiervan worden gedocumenteerd.
 • Op basis van deze evaluaties worden verbeteringen doorgevoerd.
5 Continu verbeteren

Aanvullend op niveau 3 en 4:

 • Op basis van het periodieke assessment worden de procedures geëvalueerd en verbeterd. Tekortkomingen worden gerapporteerd aan het schoolbestuur of de schoolleiding.

Aan de slag

Onderstaande maatregelen helpen je op weg naar volwassenheidsniveau 3. Maar let op: dit zijn voorbeelden van maatregelen. Het beveiligen van informatie en beschermen van privacy is natuurlijk maatwerk. De maatregelen die voor jouw organisatie nodig zijn, kunnen daardoor verschillen.

 • Stel vast welk beleid, procedures en richtlijnen voor de organisatie van toepassing zijn. Leg dit vast in de beveiligingsbaselines. Zie voor meer informatie norm SM.01 Beveiligingsbaselines.
 • Zorg dat er bij transport van gevoelige data zoals grote hoeveelheden persoonsgegevens over een niet-vertrouwd netwerk versleuteling plaatsvindt.
 • Pas netwerksegmentatie toe om verspreiding van malware en virussen te kunnen beperken.

Gerelateerde wetten en normen

Norm SM.11 Netwerkbeveiliging is gerelateerd aan de ISO-standaard 27001/2:2022 en het certificeringsschema IBP ROSA.

ISO 27001/2:2022

 • A8.20
 • A8.21
 • A8.22

Certificeringsschema IBP ROSA

 • Beschikbaarheid/Capaciteit Beheer
 • Vertrouwelijkheid/Netwerk toegang
 • Vertrouwelijkheid/Transport en fysieke opslag
Afdrukken

Op deze pagina