131 resultaten

Informatiebeveiliging

Domein 15: Ketenbeheer

Ketenbeheer gaat over het hebben van controle op de uitbestede it-diensten.

Privacy

Domein 1: Beleid

De normen in het domein Beleid geven je sturing en richting om privacy binnen je school in te richten in lijn met de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy

Domein 2: Processen

Een schoolbestuur moet een actueel beeld hebben van welke persoonsgegevens er in welke processen worden verwerkt.

Privacy

Domein 3: Organisatorische inbedding

Om privacy goed te regelen is het belangrijk om over de juiste privacykennis te beschikken en het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens goed te regelen via de FG en (G)MR.

Privacy

Domein 4: Rechten van betrokkenen

Het is belangrijk dat betrokkenen worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens en hoe zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Privacy

Domein 5: Samenwerking

Je school moet ervoor zorgen dat de samenwerking met andere organisaties en gegevensverstrekking aan derden tijdig wordt getoetst.

Privacy

Domein 6: Beveiliging

Zonder de juiste beveiligingsmaatregelen kan je school de privacy van leerlingen en medewerkers niet beschermen.

Privacy

Domein 7: Verantwoording

Je school evalueert de naleving van de AVG en rapporteert hierover onder andere in het jaarverslag.

Informatiebeveiliging » Domein 1: Bestuur

Norm GO.03 Planning/roadmap informatiebeveiliging

Een informatiebeveiligingsplan beschrijft de manier waarop je informatiebeveiliging in overeenstemming brengt met doelstellingen, risico’s en compliance-eisen van de school.

Informatiebeveiliging » Domein 1: Bestuur

Norm GO.04 Informatiearchitectuur

Een informatiearchitectuur helpt je school om tijdig en goed te reageren op veranderingen en op (externe) dreigingen die een (mogelijke) aanpassing in de informatiehuishouding vragen.