131 resultaten

Informatiebeveiliging » Domein 1: Bestuur

Norm GO.05 Onafhankelijke toetsing

Met een onafhankelijke toetsing krijg je in beeld waar de dagelijkse praktijk op je school afwijkt van het beleid en de procedures.

Informatiebeveiliging » Domein 2: Organisatie

Norm OR.02 Functiescheiding

Functiescheiding is belangrijk om te voorkomen dat iemand schadelijke acties uitvoert door nalatig gebruik of opzettelijk misbruik.

Informatiebeveiliging » Domein 3: Risicomanagement

Norm RM.01 Raamwerk voor informatierisicomanagement

Het raamwerk als basis voor het risicomanagementproces voor informatierisicomanagement helpt je om analyses goed uit te voeren, risico’s te interpreteren en beheersmaatregelen op te stellen

Informatiebeveiliging » Domein 3: Risicomanagement

Norm RM.02 Risicobeoordeling

Risicobeoordelingen ondersteunen de school om tijdig en juist actieplannen op te stellen en beheersmaatregelen in te voeren.

Informatiebeveiliging » Domein 4: Personeelsbeheer

Norm HR.01 Werving van medewerkers

Heb je de werving en selectie van nieuwe medewerkers goed ingericht? Dan is de kans groter dat jouw school voldoende it-medewerkers kan aantrekken die juist gekwalificeerd en gescreend zijn.

Informatiebeveiliging » Domein 4: Personeelsbeheer

Norm HR.03 Afhankelijkheid van individuen

Om de continuïteit van een functie te waarborgen is het belangrijk dat de taken van sleutelfiguren kunnen worden overgenomen door andere medewerkers.

Informatiebeveiliging » Domein 4: Personeelsbeheer

Norm HR.05 Kennisdeling

Met goede procedures en werkinstructies kun je makkelijker kennis delen en overdragen, waardoor anderen de werkzaamheden kunnen uitvoeren.