131 resultaten

Privacy » Domein 4: Rechten van betrokkenen

Norm RB.03 Toestemming

Toestemming bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van de grondslag 'toestemming' is alleen geldig als je aan de voorwaarden van de AVG voldoet.

Privacy » Domein 4: Rechten van betrokkenen

Norm RB.04 Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering

Mensen hebben volgens de AVG recht op een menselijke blik bij besluiten. Maak je als school gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering? Dan moet je dat doen volgens de regels van de AVG.

Privacy » Domein 5: Samenwerking

Norm SW.01 AVG-rollen

Met een helder vastgelegde rolverdeling kan de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens worden beoordeeld, getoetst en gemonitord.

Privacy » Domein 5: Samenwerking

Norm SW.03 Doorgifte buiten de EER

Bij gegevensverwerking buiten de EER moeten er waarborgen zijn dat het beschermingsniveau voldoet aan de AVG.

Privacy » Domein 6: Beveiliging

Norm GB.02 Melding datalekken

Door vooraf een proces in te richten, zorg je ervoor dat incidenten en datalekken op een juiste manier worden afgehandeld en geëvalueerd. Zo voorkom je herhaling.

Privacy » Domein 7: Verantwoording

Norm VW.01 Rapportage naleving AVG

Schoolbesturen zijn verplicht om vanaf schooljaar 2023-2024 in hun jaarverslag aandacht te besteden aan informatiebeveiliging en privacy.

Hulpmiddelen

Om je zo goed mogelijk te helpen om aan de slag te gaan met het Normenkader IBP, bieden we je een aantal hulpmiddelen aan.

Over het Normenkader

Met het normenkader IBP spreken we als sector af wat de minimale eisen zijn aan digitaal veilig onderwijs, zodat elke school hieraan kan voldoen.