131 resultaten

Privacy » Domein 6: Beveiliging

Norm GB.03 Beveiliging persoonsgegevens

Iedere leerling en medewerker moet kunnen leren en werken in een digitaal veilige omgeving. Daarom moet je als school passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen.

Contact

Informatiebeveiliging en privacy goed inrichten is een hele klus. Wij kunnen je altijd helpen.

Sitemap

Het normenkader helpt scholen om de digitale veiligheid te vergroten. Deze normen geven inzicht in de maatregelen die nodig zijn voor een zo goed

Over het Normenkader

Vernieuwde opzet

Het normenkader is nu gebruiksvriendelijker en beter doorzoekbaar, je kunt teksten kopiëren en de leesbaarheid is verbeterd.

Over het Normenkader

Inhoud

Het Normenkader IBP bestaat uit 69 normen voor informatiebeveiliging en 25 normen voor privacy. Deze normen geven een schoolbestuur inzicht in de maatregelen die nodig zijn voor een zo goed mogelijke bescherming tegen digitale dreigingen en privacyrisico’s.

Groeipad

Het Normenkader IBP is omvangrijk en vraagt veel van schoolbesturen. Het kan lastig zijn om te bepalen waar je moet beginnen. Daar helpt het Groeipad bij. Het Groeipad is jouw...

Groeipad

Fase 1

In fase 1 breng je alle randvoorwaarden op orde die nodig zijn om de normen uit het Normenkader IBP toe te kunnen passen. Zonder de deelprojecten in deze fase is...

Groeipad

Fase 2

Fase 2 is net als fases 3 en 4 samengesteld op basis van een aantal kenmerken. Om te beginnen speelt volgordelijkheid een rol. Soms moet je de ene norm hebben...

Groeipad

Fase 3

Fase 3 is net als fases 2 en 4 samengesteld op basis van een aantal kenmerken. Om te beginnen speelt volgordelijkheid een rol. Soms moet je de ene norm hebben...

Groeipad

Fase 4

Fase 4 is net als fases 2 en 3 samengesteld op basis van een aantal kenmerken. Om te beginnen speelt volgordelijkheid een rol. Soms moet je de ene norm hebben...